Hvad er problemet med dokumenter?

Mange offentlige myndigheder har dokumenter på deres hjemmesider, der ofte er vanskelige at læse for borgere, der bruger kompenserende teknologier på grund af fx synsnedsættelse, ordblindhed eller særlige kognitive udfordringer.

Kontakt os

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65

Vi laver dokumenter med optimal tilgængelighed

Special Minds IT har en effektiv og sikker løsning til jer gennem remediering af dokumenter.

Vi gennemgår og skaber tilgængelige PDF-dokumenter, hvor tekster, billeder og figurer bliver opmærket, så dokumenterne altid er fuldt tilgængelige og kvalitetssikret for skærmlæsere, tekst-til-tale-løsninger og optimeret til mobilvisninger til alle devices.

Alt, hvad I behøver at gøre, er at sende os de PDF-dokumenter, som skal gøres tilgængelige, og så sørger vi for, at I får dokumenterne retur, så de lever op til de gældende standarder (dvs. PDF/UA og WCAG 2.1/EN 301 549).

Sammen med jer danner vi overblikket og sikrer den optimale overdragelse. 

I får…

 • overblik over hvilke dokumenter, der skal tilgængeliggøres
 • viden om og indsigt i tilgængeliggørelse af dokumenter
 • tilgængeliggjort dokumenter uanset, hvilket kildeformat de kommer fra, eller om de er scannet ind
 • tilgængelige kvalitetssikrede PDF-dokumenter
 • optimeret dine dokumenter til mobilvisning

Kontakt os

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65

Lever jeres PDF’er op til de nye lovkrav om webtilgængelighed?

Problemerne med dokumenter skyldes ofte, at dokumentet:

 • er scannet ind fra papir, hvilket gør, at skærmlæsere eller andre kompenserende teknologier ikke kan understøtte læsningen af billeder og tekst
 • ikke kan ombrydes på mobiltelefonen
 • ikke rummer søgefunktion
 • indeholder indholdselementer uden semantisk opmærkning, hvilket har som konsekvens, at fx overskrifter, lister og tabeller ikke er beskrevet eller er mulige at benytte for mennesker med funktionsnedsættelser.

Ønsker du mere uddybende viden, så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Referencer

Webtilgængelige dokumenter:

Ringkøbing-Skjern Kommune, Styrelsen for patienterstatning og Vejle Kommune, Frivilligerådet.

Cases og profilering af konsulenter med certificeringer

De er gået ind i kampen på at få styr på deres pdf’er

Ringkøbing-Skjern Kommune er med Special Minds IT og Inklusio i gang med at styrke pdf-tilgængeligheden på kommunens hjemmeside

Som alle andre kommuner er Ringkøbing-Skjern omfattet af loven om webtilgængelighed, som stiller krav om, at samtlige kommuner får gjort deres websteder tilgængelige for alle. Noget af det, der blandt andet kan udfordre, er pdf-dokumenter. I Ringkøbing-Skjern har man hele tiden vidst, at man stod overfor en stor opgave.

”Vi gik i tidligt i gang med at finde og stille et værktøj til rådighed for vores store organisation med det formål at gøre wordfiler webtilgængelige. Ligeledes luger vi ud i så mange pdf’er som muligt enten ved at fjerne dem, fordi de ikke længere er aktuelle eller ved at omskrive dem til almindelig webtekst,” fortæller Anette Stokholm, webmaster, Personale & Digitalisering, HR og Kommunikation i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I den vestjyske kommune måtte man dog sande, at man også havde mere grafisk komplicerede pdf-dokumenter, som der skulle gøres noget ved. Og da kommunen ikke længere har en fastansat grafiker, der arbejder med Indesign, begyndte Anette Stokholm at se sig om efter ekspertise udefra. Valget faldet på Stein Erik Skotkjerra fra Inklusio, og hurtigt blev de og Special Minds IT koblet på opgaven.

”Jeg har mødt Stein Erik mange gange i forskellige netværkssammenhænge, hvor webtilgængelighed har været på dagsordenen. Jeg har aldrig følt, at han ville sælge mig noget, der var overflødigt, og han fremstår altid både kompetent og ærlig og brænder for den bedst mulige løsning, fordi han i kraft af sit handicap selv kender til vigtigheden af optimal webtilgængelighed”.

Gennem Stein Erik hørte Anette Stokholm, om Special Minds IT og deres IT-konsulenter med autismeprofil. Hun var derfor ikke var den mindste smule i tvivl om valget.

”At komme i mål med opgaver af kompliceret karakter ved hjælp af konsulenter, som selv har visse udfordringer, synes jeg er en solstrålehistorie, vi som kommune gerne ville være en del. Mennesker med autisme går dedikeret til værks, når de kaster sig over en opgave, og vi har fra start til slut fået løst opgaven meget professionelt. Vi er meget tilfredse, og der har ikke været nogen udfordringer undervejs i forløbet,” slutter Anette Stokholm.

Falck logo

At komme i mål med opgaver af kompliceret karakter ved hjælp af konsulenter, som selv har visse udfordringer, synes jeg er en solstrålehistorie, vi som kommune gerne ville være en del. Mennesker med autisme går dedikeret til værks, når de kaster sig over en opgave, og vi har fra start til slut fået løst opgaven meget professionelt. Vi er meget tilfredse, og der har ikke været nogen udfordringer undervejs i forløbet.

Anette Stokholm webmaster, Personale & Digitalisering, HR og Kommunikation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fælles for alle Special Minds IT’s konsulenter er, at deres autismeprofil udgør en særlig kompetence i forhold til løsning af konkrete opgaver. Op mod 15% af mennesker med autismeprofil har såkaldte savant-færdigheder. Det betyder usædvanlige evner inden for bl.a. matematik og ekstraordinær god hukommelse.

Anton
Projekt: Ringkøbing-Skjern

Anton arbejder specialiseret med:

 • fejlsøgning
 • testcases
 • softwaretest

Han har særlige kompetencer i forhold til

 • at se mønstre, strukturer og systemer
 • Arbejde med skærpet fokusering
 • langvarig koncentration
 • perfektion

Plusser i jeres CSR-regnskab

Du skal ikke vælge at samarbejde med os for at score point i jeres CSR-regnskab. Men du skal omvendt vide, at det er en del af pakken.

Special Minds IT er en registreret socialøkonomisk og non- profit virksomhed (RSV), som ikke blot ser det som sin opgave at levere de bedste IT-løsninger. Vi skaber de bedste løsninger ved at ansætte medarbejdere med autismeprofil og giver dem mulighed for at indfri deres unikke potentiale.

Det betyder, at du gennem dit samarbejde med Special Minds IT bidrager til udviklingen af det rummelige arbejdsmarked.

I jeres CSR-regnskab er det derfor værd at notere, at I agerer socialt ansvarligt, understøtter udviklingen af et rummeligt arbejdsmarked og arbejder i tråd med FN’s Verdensmål.