De er gået ind i kampen på at få styr på deres pdf’er

Ringkøbing-Skjern Kommune er med Special Minds IT og Inklusio i gang med at styrke pdf-tilgængeligheden på kommunens hjemmeside

Som alle andre kommuner er Ringkøbing-Skjern omfattet af loven om webtilgængelighed, som stiller krav om, at samtlige kommuner får gjort deres websteder tilgængelige for alle. Noget af det, der blandt andet kan udfordre, er pdf-dokumenter. I Ringkøbing-Skjern har man hele tiden vidst, at man stod overfor en stor opgave.

”Vi gik i tidligt i gang med at finde og stille et værktøj til rådighed for vores store organisation med det formål at gøre wordfiler webtilgængelige. Ligeledes luger vi ud i så mange pdf’er som muligt enten ved at fjerne dem, fordi de ikke længere er aktuelle eller ved at omskrive dem til almindelig webtekst,” fortæller Anette Stokholm, webmaster, Personale & Digitalisering, HR og Kommunikation i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I den vestjyske kommune måtte man dog sande, at man også havde mere grafisk komplicerede pdf-dokumenter, som der skulle gøres noget ved. Og da kommunen ikke længere har en fastansat grafiker, der arbejder med Indesign, begyndte Anette Stokholm at se sig om efter ekspertise udefra. Valget faldet på Stein Erik Skotkjerra fra Inklusio, og hurtigt blev de og Special Minds IT koblet på opgaven.

”Jeg har mødt Stein Erik mange gange i forskellige netværkssammenhænge, hvor webtilgængelighed har været på dagsordenen. Jeg har aldrig følt, at han ville sælge mig noget, der var overflødigt, og han fremstår altid både kompetent og ærlig og brænder for den bedst mulige løsning, fordi han i kraft af sit handicap selv kender til vigtigheden af optimal webtilgængelighed”.

Gennem Stein Erik hørte Anette Stokholm, om Special Minds IT og deres IT-konsulenter med autismeprofil. Hun var derfor ikke var den mindste smule i tvivl om valget.

”At komme i mål med opgaver af kompliceret karakter ved hjælp af konsulenter, som selv har visse udfordringer, synes jeg er en solstrålehistorie, vi som kommune gerne ville være en del. Mennesker med autisme går dedikeret til værks, når de kaster sig over en opgave, og vi har fra start til slut fået løst opgaven meget professionelt. Vi er meget tilfredse, og der har ikke været nogen udfordringer undervejs i forløbet,” slutter Anette Stokholm.

Falck logo

At komme i mål med opgaver af kompliceret karakter ved hjælp af konsulenter, som selv har visse udfordringer, synes jeg er en solstrålehistorie, vi som kommune gerne ville være en del. Mennesker med autisme går dedikeret til værks, når de kaster sig over en opgave, og vi har fra start til slut fået løst opgaven meget professionelt. Vi er meget tilfredse, og der har ikke været nogen udfordringer undervejs i forløbet.

Anette Stokholm webmaster, Personale & Digitalisering, HR og Kommunikation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fælles for alle Special Minds IT’s konsulenter er, at deres autismeprofil udgør en særlig kompetence i forhold til løsningen af konkrete opgaver. Op mod 15% af mennesker med autismeprofil har såkaldte savante-færdigheder. Det betyder usædvanlige evner inden for bl.a. matematik og ekstraordinær god hukommelse.

Jacob

Projekt: Ringkøbing Skjern Kommune

 Jacob arbejder specialiseret med:

 • Webtilgængelighed af test og remediering
 • Fejlrapportering
 • Datamanagement
 • Datavask
 • Datavalidering
 • Digitalisering

Han har særlige kompetencer inden for: 

 • At holde fokus på opgavens formål
 • At arbejde koncentreret og effektivt
 • At finde et systematisk arbejdsflow
 • At udføre gentagende arbejdsrutiner med vedvarende præcision
Jens Peter

Projekt: Ringkøbing Skjern Kommune

Jens Peter arbejder specialiseret med:

 • Testeksekvering
 • Webtilgængelighed af test og remediering
 • Udarbejdelse og review af testcases
 • Bugfinding
 • Fejlrapportering

Han har særlige kompetencer i forhold til:

 • At arbejde systematisk og effektivt
 • At arbejde med skærpet fokusering
 • At udøve præcision
 • At være dedikeret
Kåre

Projekt: Ringkøbing Skjern Kommune

Kåre arbejder specialiseret med:

Webtilgængelighed af test og remediering

 • Datamanagement
 • Datasortering
 • Datavalidering
 • Datavask
 • Digitalisering af indscannede arkiver

Han har særlige kompetencer inden for:

 • Testeksekvering
 • At arbejde med skærpet fokusering
 • At være effektiv
 • At have høj vedvarende præcision