DXC Technology ser kompetencer, ikke diagnoser

Formålet:
DXC Technology har brug for at testsikre LPR3, Landspatientregistret, fra start til slut, for at undgå komplekse fejlsøgninger på bagkant. Fra start af Regressionstesten mangler DXC Technology struktur i den eksisterende funktionalitet, da de oplever fejl i systemet. Ved at få hændelses- og testrapporter løbende fra Special Minds IT vil DXC Technology have et overblik over kvaliteten af LPR3.

Hvorfor Special Minds IT arbejder for DXC Technology:
DXC Technology skal bruge kompetente test-konsulenter, der har dybtgående kendskab til sundheds- IT til at teste LPR3. DXC Technology ved fra mere end 10 års samarbejde med Special Minds IT, at deres konsulenter ser fejl, som andre umiddelbart ikke ser. Special Minds IT konsulenterne har høje standarder inden for kvalitet. Derudover er de exceptionelle hurtige til at lære komplekse IT-systemer. Det nedsætter oplæringstiden og giver hurtig værdi til DXC Technology, hvilket har været afgørende for at vælge at outsource testopgaven til Special Minds IT.

Løsningen:
Special Minds IT stiller 2-3 test-konsulenter til rådighed, der arbejder på LPR3. Opgaven omfatter:

 • Udarbejdelse af testcases til regressionstest
 • Gennemførsel af regressionstest for hver release
 • Genskabelse af komplekse kundemeldte fejl

Special Minds IT-konsulenterne får genskabt fejlindberetninger og dokumenteret fejlen. Således sparer man tid hos DXC Technology’s udviklere i fejlsøgning.

Resultatet:
Ved hjælp af fejldokumentering højnede man kvalitetssikringen. Rapportering viste, hvad fejlen var og, hvad der skulle rettes, så der tydeligt var et billede af, hvad der virkede. Dette medvirker til at DXC Technology i dag har et meget stabilt system, uden en bunke af fejl som skal håndteres.

I konkrete tal har projektet på et tidspunkt haft ca. 400 åbne kundemedelte fejl. Tallet i dag ligger på ca. 20.

DXC-LPR3_animation

DXC Technology har brug for test-konsulenter

Når man vinder et udbud om at udvikle et nyt forbedret Landspatientregister, også kaldet LPR3, kræver det specialister, kvalitetssikring og høj faglig indsigt. Derfor vandt DXC Technology udbuddet fra Sundhedsstyrelsen.

DXC Technology kendte i forvejen til de kompetencer, som Special Minds IT’ konsulenter besidder, da de i forvejen havde outsourcet deres regressionstest af Clinical Suite applikationen til dem. Så da DXC Technology igen søgte en samarbejdspartner, der kunne holde en høj kvalitet i leverancen, have solid viden om testmetoder og oven i det have et stort kendskab til sundheds IT, faldt det naturlige valg på Special Minds IT.

Sebastian Bang Hansen er Test Manager for DXC Technology og fortæller:

Da vi startede med regressionstesten, var dette på ingen måde struktureret eller gav nogen værdi for projektet. Samtidig med at projektet oplevede mange fejl i eksisterende funktionalitet, når en ny leverance blev leveret til kunden. I tæt samarbejde med Special Minds, fik vi lagt en plan, noget struktur og lagt en risikobaseret tilgang til regressionstesten. Hvilket efter et par releases i den grad har givet værdi, da fejlmeldinger fra kunden faldt drastisk.

De særlige kompetencer

Special Minds IT er en unik IT-virksomhed med IT- konsulenter, der alle er på autismespektret. Men det mest unikke er deres IT-egenskaber og evnen til at holde fokus og struktur. Og det er kompetencerne DXC Technology lægger vægt. Autisme diagnosen er nærmest blot en sikring i, at de ikke skal bekymre sig om, hvorvidt deadlines overholdes, for det gør de altid for disse konsulenter. Fordybelse og tillæring af komplekse IT-systemer, som LPR3 og Clinical Suite i den grad kræver, er netop dét som motiverer Special Minds IT-konsulenterne til perfektion.

Sebastian fortsætter:

Regressionstest er generelt en ideel opgave for Special Minds IT. Det er en opgave som ”faste” testere ikke syntes er ret sjov, og noget der bare skal overstås. Med Special Minds IT har det været stik modsat – hver gang der skulle køres denne test – har det været med stor iver, og har der været fejl – kunne vi være 100% sikre på, vi fik det af vide meget hurtigt.

Undgå spildte udviklingstimer

DXC Technology har interne Test-specialister, men når mængden af test vejer tungere end kapaciteten kan bære, og kvaliteten skal være top, overlader de det til test-specialisterne fra Special Minds IT. En så omfattende og kompleks sundhedsplatform som LPR3, kræver mange udviklingstimer. Derfor er det afgørende, at fejlindberetninger og hændelsesrapporter kommer løbende i udviklingsprocessen, så udviklingstimer ikke bliver slugt af fejlsøgning og ender i udsatte releases.

Tempo er en forretningshemmelighed

Mange virksomheder har erfaret gevinsten af arbejdseffektivitet ved at inkludere profiler med bl.a. autisme, ligesom Special Minds IT-konsulenterne, hvor de typisk har ansat 1- 2 med diagnose. Special Minds IT har 25 IT-konsulenter ansat, så prøv at forestille dig tempoet i den afdeling. I tempo forstås fokusering og fordybelse, og det afføder nærmest fejlfrie resultater. Der bliver hver dag arbejdet fokuseret med kvalitet hos Special Minds IT.

Landspatientregisteret indeholder data om danskernes kontakter med sundhedsvæsenet (primært sygehusene) og er sundhedsvæsenets mest centrale register.

For bl.a. at sikre en logisk datastruktur og gøre data i Landspatientregisteret lettere tilgængelig i forbindelse med f.eks. *statistik og forskning, har Sundhedsdatastyrelsen idriftsat en ny version af Landspatientregistret benævnt LPR3. Det tidligere register hed LPR2. Der blev åbnet for indberetning til LPR3 i marts 2019.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen d. 23.01.2020

DXC. Technology er et globalt førende Power House inden for sundheds-IT og Life-science Technology. DXC. Technology hjælper organisationer med at transformere platforme til ’the next – generation’ inden for sundhedssystemer.

Fælles for alle Special Minds IT’s konsulenter er, at deres autismeprofil udgør en særlig kompetence i forhold til løsningen af konkrete opgaver. Op mod 15% af mennesker med autismeprofil har såkaldte savante-færdigheder. Det betyder usædvanlige evner inden for bl.a. matematik og ekstraordinær god hukommelse.

Mike

Projekt: DXC – LPR3

Mike arbejder specialiseret med:

 • Testeksekvering
 • Fejlrapportering

Han har særlige kompetencer inden for:

 • At se mønstre
 • Fejlsøgning
 • At se detaljer
 • At arbejde metodisk
 • Datalogi
Taus

Projekt: DXC – LPR3

Taus arbejder specialiseret med:

 • Testeksekvering
 • IT-support
 • Fejlrapportering
 • Fejlrettelser

Han har særlige kompetencer inden for:

 • At arbejde analytisk
 • Fotografisk hukommelse
 • At se detaljer
 • At være undersøgende i uhensigtsmæssigheder
 • At se det, andre ikke ser