Advisory Board i Special Minds IT

Vi er glade og stolte af at præsentere 3 stærke profiler i vores Advisory Board. Vi har samlet en gruppe med faglig diversitet, for at styrke Special Minds IT inden for forretningsudvikling. Alle har et kendskab til Special Minds IT, og kender til vores særlige IT-kompetencer og det store potentiale, der ligger i disse. Sammen former vi strategier,  produkter og ydelser. Vi samler viden på en række centrale områder for at sikre en bæredygtig udvikling af Special Minds IT.

Billede af Advisory Board i

Laura Vilsbæk

Har 15+ års erfaring som ekstern konsulent inden for bl.a. digital forretningsudvikling og innovation. Hun er dybt engageret og bidrager altid med en stærk energi og ærlige mening. Lauras erfaringer inden for den private sektor bringer stor værdi til vores forretningsstrategi. Laura sidder i 5 bestyrelser og 5 Advisory Boards og kan nu tilføje Special Minds IT i porteføljen.

Vi spurgte Laura, hvorfor hun valgte at være med i Special Minds IT’s Advisory Board:

’Jeg har valgt at være med, fordi Special Minds IT er en virksomhed med utroligt meget potentiale, som jeg gerne vil være med til at forløse – og en fantastisk mission, som fortjener en hel masse positiv opmærksomhed. Jeg kan bidrage med kommerciel indsigt, kommunikation og markedsføring.’

Se LinkedIn profil her:

Morten Hedegaard

Har i 17 år dedikeret sig til digitalisering, marketing og IT, hvilket gør, at han de sidste 3 år siddet som Digitaliserings- og IT-chef for Jammerbugt Kommune. Morten har en indgående forståelse og indsigt i offentlige myndigheder, og med sit skarpe overblik for processer og strategier er Morten med til at løfte det faglige niveau. Morten er en handlingsmand, og der er altid mange bolde i luften omkring ham.

Vi spurgte Morten, hvorfor han valgte at være med i Special Minds IT’s Advisory Board:

’Du må gerne forvente ekstraordinære IT-kompetencer! – Sådan står der på Special Minds IT’s hjemmeside! Et statement, jeg tænkte var udfordrende at være en del af. Så da jeg fik muligheden, greb jeg den. 

Jeg har en stor erfaring med digitalisering og IT gennem et bredt arbejdsliv – jeg sidder nu som Digitaliserings- og IT-Chef i Jammerbugt Kommune, men har et bredt funderet afsæt fra mange forskellige fagområder, herunder undervisning, selvstændig og som konsulent i det kommunale.

Fællesnævneren for alt, hvad jeg laver, er jeg har et entreprenant sind, gå på mod og ser muligheder. At få yderligere indsigt i Special Minds IT, de kompetencer og muligheder man i denne virksomhed bringer i spil – er for mig meget interessant. Jeg håber, mit bidrag gennem Advisory Board bringer fremdrift og skaber muligheder for yderligere vækst, til gavn for de særlige evner virksomheden har ansat.’

Se LinkedIn profil her:

Jesper Christensen

Har i 28 år specialiseret sig inden for salg og marketing, hvilket betyder Jesper har en dyb forankret kommerciel tilgang til vores Advisory Board. Jesper har i snart 5 år været CCO for Redmark og har tidligere haft en betydende rolle hos Fødevarebranchen som ansvarlig for al salg og marketing.
Derudover har Jesper i mange år haft egen konsulentvirksomhed med fokus på salgstræning samt ledertræning, hvilket også betyder, at Jesper har en anden rolle hos Special Minds IT som coach og sparringspartner. Han bidrager til at Special Minds IT er en bæredygtig forretning med værdier og resultater i behold. 

Vi spurgte Jesper, hvorfor han valgte at være med i Special Minds IT Advisory Board:

’Jeg deltager i Special Minds IT’s Advisory Board, da jeg synes, at Special Minds IT er en fantastisk spændende virksomhed, som virkelig er med til at gøre en forskel for unge med autisme. De giver dem muligheden for at bruge deres helt specielle kompetencer indenfor IT. Kompetencer som i den grad kan bruges af resten af erhvervslivet, da medarbejderne hos Special Minds IT lynhurtigt kan sætte sig ind i alle mulige former for IT-systemer og se fejl og muligheder, som andre ikke ser. Mit bidrag til Boardet er på den kommercielle side indenfor sparring omkring kunder, salg og kommunikation.’

Se LinkedIn profil her:

 Michael Hansen

Internt har vi Michael Hansen, der er direktør for SUF, Den sociale udviklingsfond, som Special Minds IT er en del af. Michael har været direktør siden 2002, og har en stor rolle i alle tiltag, der foretages i SUF regi, og dermed også en stor interesse i at se Special Minds IT vækste bæredygtigt.

Se LinkedIn profil her:

Kamille Ebbe

Kamille er COO for Special Minds IT samt afdelingsleder for Special Minds Århus og har været i huset siden 2016. Hun har ansvaret for den overordnede strategiske udvikling for Special Minds IT. Dermed sikrer hun, at vi lykkes med en bæredygtig forretning, hvor vores ydelser hele tiden matcher kundernes behov, samtidig med, at vi skaber jobs for mennesker med autismeprofil.

Lisette Vilslev

Lisette Vilslev er Salgskoordinator, som er en ny rolle hos Special Minds IT. Hun har ansvar for at strukturere og monitorere på salgsprocesserne samt understøtte salgsprocesserne med marketing tiltag for Special Minds IT.

Se LinkedIn profil her:

Mette Ankersen

Mette er projektleder i Special Minds IT og kommer med en stærk IT- og autismefaglig baggrund. Mette har tidligere været kompetenceudvikler og STU-underviser i vores kompetenceafdeling, ligesom hun har været med til at bygge IT-afdeling op i Kolding.  I Special Minds IT bidrager hun med en stor indsigt i, hvordan man skaber de rette rammer for IT-konsulenter med autismeprofil og sikrer, at vores projekter bliver fulgt helt til dørs i tæt dialog med vores kunder.

 

Katrine Ottesen

Katrine er ansvarlig for HR i Special Minds.  I Special Minds IT understøtter hun projektlederne i forhold til administrative HR-opgaver. Derudover er Katrine direktionssekretær og har derfor en stor indsigt i hele organisationen og binder afdelingerne sammen.

Pernille Vejby Lauritsen

Pernille er IT-projektleder med en tung baggrund inden for teststrategi, testdesign og testgennemførelse. Hun har sammen med Mette Ankersen ansvar for den daglige drift og sikrer, at alle testopgaver gennemføres med stor punktlighed. Pernille bidrager med sin grundige testviden, og ofte er hun vores stærke bindeled ud til kunderne.

Marianne Præstegaard Heessels

Marianne er forretningsudvikler og har et skarpt blik for økonomien. Mariannes viden og løbende sparring med såvel projektledere som salgsteam sikrer, at vi træffer beslutninger på det rette grundlag og løbende er i stand til at navigere og prioritere i forhold til driften.