Om os

Special Minds IT er en højt specialiseret IT-virksomhed, som leverer løsninger inden for bl.a. test og automatiseringdatahåndteringit-sikkerhedwebtilgængelighed på et højt niveau.

Special Minds IT har succes med at ansætte medarbejdere med autismeprofil, hvilket betyder, at vi har hjernekapaciteter, som ofte kan operere på et højere niveau end det normale. Det kommer bl.a. til udtryk i vores medarbejderes evner til at gennemskue systemer, og vedblivende arbejde med strukturer, systematikker og så godt som nul procent fejl.

Special Minds IT er etableret i 2004 – dengang under navnet BOAS Specialister – som nonprofit virksomhed. Vi er registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV) og arbejder ud fra en dobbelt bundlinje: vi er på en og samme tid drevet af kommercielle interesser og ambitionen om at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked, hvor vi fremelsker ressourcer og talenter hos mennesker, som ellers har vanskeligt ved at finde deres plads på arbejdsmarkedet.

Special Minds IT står på skuldrene af vores søstervirksomhed Special Minds, som gennem beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb gør unge mennesker med autismeprofil klar til job. I perioden 2015-2019 er vi hædret med fem gazellepriser i træk, som udtryk for vores væksthistorie.

Special Minds IT er en del af Den Sociale Udviklingsfond (SUF), en non-profit almennyttig fond med 27 specialiserede afdelinger i hele Danmark, bl.a. socialøkonomiske virksomheder, botilbud, mentorordninger og beskæftigelsesrettede forløb. Læs mere på www.suf.dk