Test og automatisering

Vores test fanger fejlene, før de når jeres kunde. Vi opererer på et niveau, som giver jer den ypperste mulighed for at have overblik over kvaliteten i jeres produkter. Det gør vi, fordi flere af vores IT-konsulenter har en udtalt evne til systematik, struktur, vedblivende arbejde og fejlsøgning.

Vi udfører testopgaver for IT-virksomheder, offentlige myndigheder, banker, teleselskaber, forsyningsvirksomheder mfl. Læs om vores test af Logimatics software her.

I får den optimale plan for test af jeres produkt, hvor vi f.eks. afdækker, om I har brug for manuel eller automatiseret test.

Vores konsulenter har ISTQB-certificering (Foundation og Advanced Test Management)

Vi har stor domæneviden om komplicerede og store forretningskritiske systemer:

 • Kommunale fagsystemer/ESDH-systemer
 • Sundhed (FMK, LPR, EPJ, mm)
 • Energi
 • Personale og planlægningssystemer

Sådan kommer du i gang med samarbejdet

Du kan købe os ind til at løse en specifik opgave til en aftalt pris, eller du kan vælge at have os tilknyttet, hvor vi løbende udfører testopgaver for jer. Vi har samtidig en række attraktive opstartspakker, som du kan se under de forskellige testprodukter.

Kontakt os

Orla Pedersen
Udviklingschef / CTO

Email: ope@specialminds.dk
Tel: 30 84 45 37

Vi fik et behov for at outsource testopgaven, så vores bedste medarbejdere i stedet kunne bruge deres tid på opgaver, der giver dem arbejdsglæde.

Lars Francke Riisberg, CEO, Logimatic Solutions

Logimatic

Hør adm. direktør Lars Riisberg og Technical Lead, Morten H. Jensen fortælle om, hvordan Logimatic oplever samarbejdet omkring softwaretest med Special Mind IT.

Softwaretest

Vores softwaretest kører efter en klar plan:

 • Krav – Vi skriver og laver review af kravspecifikationer med fokus på brugbarhed, testbarhed og udvikling
 • Analyse – Testanalyse af kravspecifikationer efterfulgt af, at vi skriver og laver review af testdesigns og test cases
 • Test – Systemtest, Integrationstest, Accepttest og Eksplorativ test.

Pris og attraktiv pakke

Du kan købe os ind til at løse en specifik opgave til en aftalt pris, eller du kan vælge at benytte vores opstartspakke.

En opstartspakke kan eksempelvis se sådan her ud:

 • Workshop til afdækning af kravspecifikation med fokus på testbarhed
 • Analyse af kravspecifikation og udarbejdelse af testdesigns og testcases
 • 50 timer til gennemførelse af test
 • Pris kr. 42.500,- + moms
  Normalpris: kr. 63.500,- + moms

Kontakt os

Orla Pedersen
Udviklingschef / CTO

Email: ope@specialminds.dk
Tel: 30 84 45 37

Test management

Vi lytter, sætter os ind i jeres system og skaber sammen med jer en plan, som giver jer optimal driftssikkerhed:

 • Testpolitik og teststrategi – Vi skriver og laver review af testpolitik og teststrategi
 • Risikostyring – Planlægning og afholdelse af produktrisikoanalyse efterfulgt af vedligeholdelse og brug
 • Testplanlægning og testovervågning – Vi udfærdiger testplan, herunder planlægning og estimering af test, efterfulgt af testovervågning, testrapportering og evaluering

Pris og attraktiv pakke

Du kan købe os ind til at løse en specifik opgave til en aftalt pris, eller du kan vælge at benytte vores opstartspakke.

En opstartspakke kan eksempelvis se sådan her ud:

 • Workshop med fokus på testpolitik og -strategi
 • Produktrisikoanalyse
 • 40 timer til skrivning af testplan og estimering af test
 • Pris kr. 45.000,- + moms
  Normalpris kr. 68.000,- + moms

Kontakt os

Orla Pedersen
Udviklingschef / CTO

Email: ope@specialminds.dk
Tel: 30 84 45 37

Testautomatisering

Vi automatiserer jeres test, så I hele tiden har et system, som opdager fejl og sikrer fejlfri kørsel.

 • Proof of Concept – Valg og beskrivelse af metode samt udførelse af Proof of Concept
 • Kodning – Udvælgelse af scenarier og udvikling af scripts og rapporter
 • Brug –overvågning af kørsler samt opdatering af scripts og rapporter

Vi kender de fleste værktøjer, f.eks.: TestComplete, Selenium, UiPath, Geb, WorkSoft

Pris og attraktiv pakke

Du kan købe os ind til at løse en specifik opgave til en aftalt pris, eller du kan vælge at benytte vores opstartspakke.

En opstartspakke kan eksempelvis se sådan her ud:

 • Workshop med fokus på valg af metode og værktøjer
 • Udvælgelse og beskrivelse af scenarier
 • 50 timer til udvikling af proof of concept
 • Pris kr. 45.000,- + moms
  Normalpris kr. 68.500,- + moms

Kontakt os

Orla Pedersen
Udviklingschef / CTO

Email: ope@specialminds.dk
Tel: 30 84 45 37

Regressionstest

Når I skaber ændringer i jeres system, er det fordelagtigt, at I ikke tilfører nye fejl til systemet. Det hjælper vi med at undgå med en meget præcis regressionstest

 • Oprettelse – Design og oprettelse af regressionssuite

 • Brug – Eksekving af regressionstest på regulær basis

 • Vedligeholdelse – Opdatering og udvidelse af suite, pensionering og udvælgelse af test cases til eventuel automatisering

Pris og attraktiv pakke

Du kan købe os ind til at løse en specifik opgave til en aftalt pris, eller du kan vælge at benytte vores opstartspakke.

En opstartspakke kan eksempelvis se sådan her ud:

 • Workshop med fokus på eksisterende regressionstest
 • Design af regressionstestsuite
 • 50 timer til gennemførelse af regressionstest
 • Pris kr. 42.500,- + moms
  Normalpris kr. 63.500,- + moms

Kontakt os

Orla Pedersen
Udviklingschef / CTO

Email: ope@specialminds.dk
Tel: 30 84 45 37

Hændelseshåndtering

Med systematisk håndtering af hændelser minimerer I risikoen for brud på såvel fortroligheden, integriteten som tilgængeligheden. Vi sikrer jer en køreklar proces:

 • Oprettelse – Oprettelse og review af hændelsesrapporter. Oversættelse, flytning og kopiering af hændelser

 • Løsning – Hjælp til visitering samt generel defect management

 • Lukning – Gentest af defekter og fejlanalyse med henblik på procesforbedring

Pris og attraktiv pakke

Vi afdækker jeres behov og finder ud af, hvad der er den rette løsning for jer. Derudfra sammensætter vi den rette pris.

Kontakt os

Orla Pedersen
Udviklingschef / CTO

Email: ope@specialminds.dk
Tel: 30 84 45 37

Testprocesforbedring

Vi er specialister i at hjælpe private og offentlige virksomheder med den rette testprocesforbedring. Processen er enkel:

 • Beslut – Rådgivning og valg af metode

 • Udfør – Initiering og vedligeholdelse af IDEAL eller TPI Next

 • Lær – Evaluering

Pris og attraktiv pakke

Vi afdækker jeres behov og finder ud af, hvad der er den rette løsning for jer. Derudfra sammensætter vi den rette pris.

Kontakt os

Orla Pedersen
Udviklingschef / CTO

Email: ope@specialminds.dk
Tel: 30 84 45 37

Ikke-funktionel test

Er I sikre på, at jeres funktioner virker efter hensigten for jeres brugere? Det svar kan vi give jer med vores ikke-funktionelle test. Ikke-funktionelle tests omfatter:

 • Brugervenlighed

 • Kompatibilitet

 • Sikkerhed

 • Dataintegritet

 • Performance

 • Load

 • Stress

 • Svartid

 • Skalering

 • Installation

 • Gendannelse

 • Portering

 • Vi kan give jer et tilbud på test af en række af disse områder.

Pris og attraktiv pakke

Du kan købe os ind til at løse en specifik opgave til en aftalt pris, eller du kan vælge at benytte vores opstartspakke.

En opstartspakke kan eksempelvis se sådan her ud:

 • Workshop til afdækning af behov
 • Udarbejdelse af testplan for ikke-funktionel test
 • 50 timer til gennemførelse af ikke-funktionel test
 • Pris kr. 40.500,- + moms
  Normalpris kr. 61.000,- + moms

Kontakt os

Orla Pedersen
Udviklingschef / CTO

Email: ope@specialminds.dk
Tel: 30 84 45 37

Testrådgivning og -strategi

Er det nyt for jer at arbejde med test, eller har I brug for at optimere jeres nuværende testarbejde, så leverer vi rådgivning. I får svar på de spørgsmål, som I sidder med:

 • Hvordan kommer vi i gang med test

 • Hvordan kan vi indkorporere test og kvalitet i vores dagligdag?

 • Vi vil gerne automatisere, men kan det betale sig?

 • Vi tester allerede, men det er kun eksplorativt – er det godt nok?

 • Vi overvejer et testværktøj, men der er så mange – hvad gør vi?

 • Vi har en del test, men der sker stadig for mange fejl – hvad gør vi forkert

 • Vi når aldrig at teste ordentligt – hvordan får vi tid?

 • Vi får udviklet noget software eksternt, men er ikke sikre på, at de tester det ordentligt, hvad skal vi gøre?

Pris og attraktiv pakke

Du kan købe os ind til at løse en specifik opgave til en aftalt pris, eller du kan vælge at benytte vores opstartspakke:

En opstartspakke kan eksempelvis se sådan her ud:

 • Workshop med fokus på testmodenhed og ønsker om forbedring af test
 • Udarbejdelse af forslag til teststrategi og forbedringstiltag
 • Pris kr. 30.000,- + moms
  Normalpris kr. 42.000,- + moms

Kontakt os

Orla Pedersen
Udviklingschef / CTO

Email: ope@specialminds.dk
Tel: 30 84 45 37