Test og testautomatisering

Testautomatisering

Kontakt os

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65

Behovet for testautomatisering

Skal I vælge testautomatisering? Der er en række åbenlyse fordele ved at automatisere test:

 • Færre manuelle timer til afvikling af regressionstest
 • Fleksibilitet i afvikling af den automatiserede test
 • Mindre behov for at afsætte forretningsressourcer med specifik viden
 • Mulighed for større testdækning

Når I går i gang med testautomatisering, er det vigtigt at vælge den rette strategi. Tid, kvalitet og testdækning er afgørende parametre at forholde sig til.

Vi er klar

Vi hjælper dig med at komme i gang med testautomatisering og få det grebet an på rette vis. Vi har erfaring med at analysere eksisterende testcases i forhold til kravspecifikationer samt en vurdering af mulighederne for automatisering på den enkelte testcase.

Vi hjælper dernæst med at udvikle automatiseringen til jer, så I får det ønskede flow i jeres testautomatisering.

Test

Kontakt os

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65

Behovet for test

Når nye kunder tager fat i os møder vi ofte disse spørgsmål, som du måske genkender:

 • Hvordan kommer vi i gang med test?
 • Hvordan kan vi inkorporere test og kvalitet i vores dagligdag?
 • Vi tester allerede, men det er kun eksplorativt – er det godt nok?
 • Vi har en del test, men der sker stadig for mange fejl – hvad gør vi forkert?
 • Vi når aldrig at teste ordentligt – hvordan får vi tid?
 • Vi får udviklet software eksternt, men vi er ikke sikre på, at de tester det ordentligt – hvad skal vi gøre?

Vi er klar til jeres test

Vi udfører testopgaver for IT-virksomheder, offentlige myndigheder, teleselskaber, forsyningsvirksomheder mfl. Hos Special Minds IT er vi vant til at sætte os ind i nye domæner og systemer, som skal testes. Ved at anvende en risikobaseret tilgang til test medvirker vi til, at der efterfølgende foretages den rette prioritering i testindsatsen.

Hvis I vil i gang med at arbejde med test, eller har brug for nye øjne på det testarbejde, I allerede udfører, så tag fat i os for en snak.

”De hjælper mig med, at jeg hver gang kan sætte mit system i drift med ro i maven.”

Tine Langkjær, IT-testmanager, OK

Da FlexDanmark skulle have testet deres nye system til styring af landets flextrafik, fik de en pakke fra Special Minds IT og Key2Quality, som de ikke havde forestillet sig

– Vi fik hurtigt en fornemmelse af den samlede løsning, og hvordan de ville gribe det an. En konsulent fra hver af virksomhederne fik deres ugentlige gang hos os, og vi var fuldstændig trygge ved, hvordan de greb testplanen an.

Klaus Nielsen, projektleder, FlexDanmark

Anders Labich Nielsen

Det er dyrt at have en testgruppe og sikre, at de hele tiden har opdateret viden og uddannelse. Når du køber test-ydelsen ude i byen, så skal du ikke spekulere på, om de er dygtige nok – den garanti køber du, når du entrerer med os.

Anders Labich Nielsen, Test Manager hos Special Minds IT

Ydelser vi tilbyder

Teknisk tester

ISTQB certifikat     UI path certifikat      Tmap Next logo

Kontakt os

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65

o

Testautomatiseringskonsulenterne vil gennem dialog med dig kunne rådgive om, hvordan man kan tage fat på testautomatisering. Det kan enten være ved at arbejde med de eksisterende test cases, eller afdække, hvad der skal automatiseres.

Vi finder frem til en proces og samarbejdsform, der er tilpasset både opgaven og kundens organisation.

Vores konsulenter har erfaring med flere forskellige værktøjer.

FlexDanmark logo
OK logo
S Cubed logo
+

Vores testautomatiseringskonsulenter har erfaring med opgaver inden for:

 • Automatisering af kundens test suite
 • Proof of Concept – valg og beskrivelse af metode samt udførelse af Proof of Concept
 • Analysere testautomatiseringspotentiale
 • Vedligeholdelse og support af automatiserede test suites
 • Installering og konfigurering af test værktøj

Test manager og projektleder

Kontakt os

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65

o

Test managers ved Special Minds IT sikrer, at den ydelse, du køber hos Special Minds IT, er tilpasset din organisation og dit behov.

Projektledere hos Special Minds IT er bindeled mellem projektet, virksomhedens tovholdere og Special Minds IT’s testspecialister.

ISTQB Advanced Test Manager

TMap NEXT@

Professional Scrum Master

PRINCE2

Managing Successful Programmes

International Project Management Association

Change management foundation

ITIL certification

+

Vores test managers har mange års erfaring med:

 • Testpolitik og teststrategi – vi skriver og laver review af testpolitik og teststrategi
 • Risikostyring – planlægning og afholdelse af produktrisikoanalyse efterfulgt af vedligeholdelse og brug
 • Testplanlægning og testovervågning – vi udfærdiger testplan, herunder planlægning og estimering af test, efterfulgt af testovervågning, testrapportering og evaluering
 • Review af prøve og testbilag i udbudsmateriale

Testspecialist

ISTQB certifikat        Tmap Next logo

Kontakt os

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65

o

Testspecialister ved Special Minds IT er certificerede og specialiserede inden for test. De bidrager med en professionel og struktureret tilgang til test i kraft af en udtalt evne til systematik, struktur, detaljefokus og fejlsøgning. Uanset hvilke testprocesser eller metoder din organisation arbejder med, kan vores testspecialister bidrage med klarhed over kvaliteten af jeres software.

FlexDanmark logo
Dedalus logo
Rina logo
Timeplan logo
+

Vores testspecialister har mange års erfaring inden for:

 • Test design og test cases
 • Test eksekvering
 • Analyse af krav, løsningsdesign eller anden dokumentation
 • Rapportering af fejl og generel defect management
 • Review af test suite med henblik på at vurdere nuværende test dækning

Plusser i jeres CSR-regnskab

Du skal ikke vælge at samarbejde med os for at score point i jeres CSR-regnskab. Men du skal omvendt vide, at det er en del af pakken.

Special Minds IT er en registreret socialøkonomisk og non-profit virksomhed (RSV), som ikke blot ser det som sin opgave at levere de bedste IT-løsninger. Vi skaber de bedste løsninger ved at ansætte medarbejdere med autismeprofil og giver dem mulighed for at indfri deres unikke potentiale.

Det betyder, at du gennem dit samarbejde med Special Minds IT bidrager til udviklingen af det rummelige arbejdsmarked.

I jeres CSR-regnskab er det derfor værd at notere, at I agerer socialt ansvarligt, understøtter udviklingen af et rummeligt arbejdsmarked og arbejder i tråd med FN’s Verdensmål.

Prisstruktur

 • Vi afregner efter konsulenttype på timepriser.

Kontakt for mere info

Kontakt os

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65