Special Minds IT skal sikre digital inklusion i Danmark

Digitaliseringsstyrelsen har netop udpeget Special Minds IT til sammen med Inklusio at sikre, at offentlige hjemmesider er tilgængelige for alle.

Webtilgængelighed – rådgivning og test

Lever jeres hjemmeside op til EU’s webtilgængelighedsdirektiv, som fra september 2020 kræver, at alle offentlige hjemmesider skal være tilgængelige for alle?

Undersøgelser viser, at butikker, banker og offentlige myndigheder i dag udelukker omtrent hver femte kunde eller bruger fra deres digitale platforme på grund af eksempelvis dårlig læsbarhed eller uforståelige ikoner.

Dét problem er vi klar til at hjælpe jer med med rådgivning i og test af webtilgængelighed.

Komplette pakker

I samarbejde med konsulentvirksomheden Inklusio ApS har vi udviklet tre forskellige pakker, hvor vi giver rådgivning, tester jeres nuværende løsninger og finder alle de steder, hvor der er målgrupper – personer med fysiske og psykiske handicap, svagtseende, døve og ældre osv. – som bliver hægtet af.

Den ’hurtige’:

Pakken koncentrerer sig om de fem højst prioriterede områder indenfor jeres webtilgængelighed. Det er her, I får taget ”tilgængeligheds-temperaturen”, og I får testet jeres websted igennem for de vigtigste af EU’s krav.  Pakken munder ud i en rapport, der nemt og overskueligt samler resultaterne. Til sidst følger en workshop, hvor vi rådgiver jer i, hvordan I bedst løser de problemstillinger, der er blevet fundet, og hvordan I fremadrettet opnår den optimale oplevelse for alle brugere på jeres websted.

Pris: 24.500, – (excl. moms)

Den ’dybe’:

Ved hjælp af automatiske og manuelle test får I med denne pakke en minutiøs gennemgang af jeres websted for samtlige de kriterier, der er omfattet af EU’s krav, og I får en rapport, der nøje dokumenterer resultaterne af samtlige test. Sammen med jer gennemgår vi rapportens fokuspunkter, og vi kommer med anvisende forslag til, hvordan de fundne udfordringer prioriteres og løses her og nu. Derudover rådgiver vi jer i, hvordan I fremadrettet opretholder den bedst mulige tilgængelighed på jeres websted. I får det input, I skal bruge for at kunne udarbejde jeres tilgængelighedserklæring.

Pris: 46.500,- (excl. moms)

Den ’faste’:

Pakken, hvor vi med faste mellemrum gennemfører en dybdegående monitorering af jeres websted. Vi kigger på samtlige de kriterier, der er omfattet EU’s krav, og I får en præcis rapport med de fundne resultater. Rapporten indeholder bl.a. en ’siden sidst’-analyse, som afdækker eventuelle nye udfordringer og anviser de nødvendige løsninger. I får det input, I skal bruge for at sikre, at jeres tilgængelighedserklæring er up-to-date.  

Pris: 35.000,- (excl moms) – med rabat, hvis vi skal foretage monitoreringen flere gange om året.

Kontakt os

Klaus Dyhre
Salgskonsulent

Email: klad@specialminds.dk
Tel: 25 24 61 18

Har I styr på EU’s nye krav om webtilgængelighed?

Lever jeres PDF’er op til de nye lovkrav om webtilgængelighed?