Sådan skal I teste jeres websteds webtilgængelighed

For at opnå en tilgængelighedserklæring fra Digitaliseringsstyrelsen skal webtilgængelighedstesten leve op til en række krav. For det første skal den laves i WAS-Tool. For det andet skal I redegøre for, hvilken metode I har anvendt for vurderingen. Digitaliseringsstyrelsen stiller krav om, at dem, der vurderer jeres webtilgængelighedsniveau, har viden om WCAG 2.1 standarden samt erfaring med systematisk test. Det afgørende er, at vurderingen giver et fyldestgørende resultat af, i hvilket omfang jeres websted lever op til lovkravene.

Special Minds IT er specialiseret i test af websteders webtilgængelighed.

Kontakt os

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65

Hvad er webtilgængelighed

Et offentligt websted skal leve op til de fire P.O.U.R.-principper i WCAG:

 • Percievable = opfattelig

 • Operable = anvendelig

 • Understandable = forståelig 

 • Robust

De fire P.O.U.R.-principper skal understøttes af assisterende teknologier i design og via kommunikation så handicappede og ældre ikke bliver ekskluderet fra webstedet. Her er det vigtigt at være opmærksom på:

 • brugen af farvekontraster – hjælper dem med svækket syn

 • navigation uden mus – en hjælp for mennesker med bestemte fysiske handicaps

   

 • skærmlæser til oplæsning af tekst – sikrer tilgængelighed for ordblinde og blinde

 • fotokarruseller kan være et forstyrrende element for mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse.

De oplistede punkter omfatter en lang række felter, hvor I kommunikerer digitalt med jeres brugere:

 • centrale og decentrale hjemmesider fra det offentlige – herunder subsites

 • løsninger og indhold leveret fra en 3. part (Hvis du financierer, udvikler eller kontrollerer produktet, herunder selvbetjening)

 • indhold på SoMe, hvis du finansierer, udvikler eller kontrollerer det

 • dokumentformater, rapporter, politikker, e-magasiner og lign.

 • videoer og podcasts

 • intranet, ekstranet og dele af integrerede sags-og fagsystemer

Ønsker du mere uddybende viden, så tøv ikke med at kontakte os.

Referencer

Webtilgængelighedstest:

Frivilligrådet, Vejen Kommune, Bornholms Regionskommune, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Det Grønne Museum,  Holstebro Kommune og Odense Kommune.

Nyhedsbrev om webtilgængelighed

Tilmeld dig her for at høre mere om webtilgængelighed

Case: Webtilgængelighedstest

”Ekspertblikket giver os sikkerhed”

Holstebro Kommune har brugt Special Minds IT til test af webtilgængeligheden. – De finder de små ting, og samtidig kan de som eksperter give os en blåstempling, siger kommunens webmaster

Er vores website så webtilgængeligt, som vi håber, eller er der noget vi overser?

Det spørgsmål havde man i Holstebro Kommune brug for at finde svar på. Den vestjyske kommune greb ud efter Special Minds IT.

– Ekspertblikket giver os sikkerhed. Vores webleverandør er fortrolig med webtilgængelighed på et overordnet niveau, men Special Minds IT er eksperter inden for det her felt, siger Pia Krag, webmaster, Holstebro Kommune.

Den smittende passion

Kommunen gav Special Minds til opgave at teste webtilgængeligheden på deres overordnede site www.holstebro.dk og derudover test af skabeloner til to subsites, som skal bredes ud til 50 nye undersider.

– Resultatet har været rigtig godt. Vi fik en meget overskuelig rapport, og vi havde et rigtig godt overleveringsmøde, hvor vores webleverandør også var med, siger Pia Krag.

For kommunens webleverandør har samarbejdet med Special Minds også været gavnligt. Han fik kendskab til tekniske detaljer, som skulle til, for at styrke webtilgængeligheden yderligere.

– Som vores webleverandør efterfølgende konstaterede, så var det en fornøjelse at mærke, at her var nogen, som virkelig brændte for det her område. Han hentede brugbar viden.

De små detaljer

I Holstebro er de blevet bekræftet i, at de overordnet set har styr på webtilgængeligheden, men samtidig viste testen også, at der er elementer, som de kunne forbedre.

– Webtilgængelighed er svært. Vi havde styr på det på et overordnet niveau, men der er en detaljegrad, som ikke engang vores egen webleverandør kan forventes at have indsigt i, siger Pia Krag.

Det kan fx være gode råd til, hvor meget en chatbot skal hoppe.

– Special Minds IT kender reglerne, og de kender løsningerne. De kan rådgive os til, hvordan den kan hoppe mindre og stadig fungere i sammenhængen.

De ekstra plusser

Pia Krag kendte til Special Minds IT i forvejen, da hun gennem rådgivningsvirksomheden Inklusio med Stein Erik Skotkjerra i spidsen var stødt ind i dem og havde fået vakt sin nysgerrighed.

– Det var også interessant, at konsulenterne har autismeprofil i forhold til CSR-vinklen, siger Pia Krag og opsummer:

– Jeg er blot blevet bekræftet i, at de leverer på et meget højt niveau og med et stort engagement.

Holstebro Kommune logo

Ekspertblikket giver os sikkerhed. Vores webleverandør er fortrolig med webtilgængelighed på et overordnet niveau, men Special Minds IT er eksperter inden for det her felt.

Pia Krag, webmaster Holstebro Kommune.

Pia Krag - Holstebro Kommune

Plusser i jeres CSR-regnskab

Du skal ikke vælge at samarbejde med os for at score point i jeres CSR-regnskab. Men du skal omvendt vide, at det er en del af pakken.

Special Minds IT er en registreret socialøkonomisk og non- profit virksomhed (RSV), som ikke blot ser det som sin opgave at levere de bedste IT-løsninger. Vi skaber de bedste løsninger ved at ansætte medarbejdere med autismeprofil og giver dem mulighed for at indfri deres unikke potentiale.

Det betyder, at du gennem dit samarbejde med Special Minds IT bidrager til udviklingen af det rummelige arbejdsmarked.

I jeres CSR-regnskab er det derfor værd at notere, at I agerer socialt ansvarligt, understøtter udviklingen af et rummeligt arbejdsmarked og arbejder i tråd med FN’s Verdensmål.

Priser og pakkeløsninger

Webtilgængelighed er overordnet delt op i to områder, nemlig selve webstedet og dokumenter på webstedet. Alle ydelser kan købes samlet som et projekt. I kan også vælge at opdele i mindre projekter.

Konsulentvirksomhederne Inklusio, Inqlude IT og Special Minds IT leverer strategisk rådgivning og tilrettelægger forløb, som inkluderer automatiske og manuelle test. Med det afsæt får I et overblik over jeres webtilgængelighed, og dernæst kan I prioritere jeres tilrettelser.

Læs mere om samarbejdet mellem Inklusio og Special Minds IT her:

Komplette webtilgængelighedspakker

I samarbejde med konsulentvirksomhederne Inklusio ApS, Inqlude IT har vi udviklet tre forskellige pakker, hvor vi giver rådgivning, tester jeres nuværende løsninger og finder alle de steder, hvor der er målgrupper – personer med fysiske og psykiske handicap, svagtseende, døve og ældre osv. – som bliver hægtet af ift. webtilgængelighed.

Den ’hurtige’:

Pakken koncentrerer sig om de fem højst prioriterede områder indenfor jeres webtilgængelighed. Det er her, I får taget ”tilgængeligheds-temperaturen”, og I får testet jeres websted igennem for de vigtigste af EU’s krav.  Pakken munder ud i en rapport, der nemt og overskueligt samler resultaterne. Til sidst følger en workshop, hvor vi rådgiver jer i, hvordan I bedst løser de problemstillinger, der er blevet fundet, og hvordan I fremadrettet opnår den optimale oplevelse for alle brugere på jeres websted.

Du får:

 • testet et mindre antal udvalgte sider på jeres websted, og eventuelle fejl vil fremgå af rapporten
 • rådgivning om, hvordan I bedst løser fejlene
 • rådgivning om, hvordan I prioriterer fejludslagene fra rapporten
 • rådgivning om, hvordan I fremadrettet er webtilgængelige
 • en kort manual til jeres udviklere om, hvor og hvad de skal efterleve i jeres kravspecifikationer
 • en nem og overskuelig rapport fra screening af webtilgængelighed på udvalgte sider
 • en klargøring til at søge tilgængelighedserklæring

Pris: 29.800, – (excl. moms)

Ved nødvendige adgangsoprettelser for at tilgå sitet er der en ekstra beregning

2.700, – (excl. moms)

Tilkøb:

Gentest efter I har tilrettet fundne fejl ud fra testrapporten

2.700, – (excl. moms) 

Den ’dybe’:

Ved hjælp af automatiske og manuelle test får I med denne pakke en minutiøs gennemgang af jeres websted for samtlige kriterier, der er omfattet af EU’s krav, og I får en rapport, der nøje dokumenterer resultaterne af samtlige test. Sammen med jer gennemgår vi rapportens fokuspunkter, og vi kommer med anvisende forslag til, hvordan de fundne udfordringer prioriteres og løses her og nu. Derudover rådgiver vi jer i, hvordan I fremadrettet opretholder den bedst mulige tilgængelighed på jeres websted. I får det input, I skal bruge for at kunne udarbejde jeres tilgængelighedserklæring.

Du får:

 • testet jeres websted minutiøst for samtlige kriterier, der er omfattet EU’s krav
 • gennemgang af rapporten
 • rådgivning om, hvordan I bedst løser fejlene
 • rådgivning om, hvordan I prioriterer på den korte og den langsigtede bane
 • rådgivning om, hvordan I fremadrettet er webtilgængelige
 • en kort manual til jeres udviklere om, hvor og hvad de skal efterleve i jeres kravspecifikationer- Rapport, der nøje dokumenterer resultaterne fra samtlige test af webtilgængelighed
 • en klargøring til at søge tilgængelighedserklæring

Pris: 49.500,- (excl. moms)

Ved nødvendige adgangsoprettelser for at tilgå sitet er der en ekstra beregning

2.700, – (excl. moms)

Tilkøb:

Gentest efter I har tilrettet fundne fejl ud fra testrapporten

4.500, – (excl. moms) 

Den ’faste’:

Pakken, hvor vi med faste mellemrum gennemfører en dybdegående monitorering af jeres websted. Vi kigger på samtlige de kriterier, der er omfattet EU’s krav, og I får en præcis rapport med de fundne resultater. Rapporten indeholder bl.a. en ’siden sidst’-analyse, som afdækker eventuelle nye udfordringer og anviser de nødvendige løsninger. I får det input, I skal bruge for at sikre, at jeres tilgængelighedserklæring er up-to-date.

Du får:

 • testet jeres websted minutiøst for samtlige kriterier, der er omfattet EU’s krav
 • gennemgang af rapporten
 • rådgivning om, hvordan I bedst løser fejlene
 • rådgivning om, hvordan I prioriterer på den korte og den langsigtede bane
 • rådgivning om, hvordan I fremadrettet er webtilgængelige
 • en kort manual til jeres udviklere om, hvor og hvad de skal efterleve i jeres kravspecifikationer
 • rapport der nøje dokumenterer resultaterne fra samtlige test af webtilgængelighed
 • en klargøring til at søge tilgængelighedserklæring
 • løbende ’up to date-rapport med input til opdateringer til jeres tilgængelighedserklæring

Pris: 35.000,- (excl moms) – med rabat, hvis vi skal foretage monitoreringen flere gange om året.

Kontakt os

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65

Har I styr på EU’s nye krav om webtilgængelighed?