Datahåndtering

Ydelser vi tilbyder

Ved datahåndteringsopgaver er der virksomheder, som umiddelbart tænker, at robotten er den rette løsning til håndtering af mange trivielle data. Det er i nogle tilfælde også det rette. Men tiden man bruger på at udvikle en robot kan ikke altid betale sig.

Erfaringen fra vores kunder er, at manuelle specialist-kompetencer både kan være en økonomisk fordel og tidsbesparende. Ud fra et totaløkonomisk perspektiv tager vi altid højde for mikset af RPA og den manuelle praksis, for at opnå den billigste, hurtigste, bedste og mest fejlfrie fremgangsmetode.

Kontakt os

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65

o

Dataoprettelse og indtastning

Ved indførelse af nye systemer skal der ofte oprettes brugere eller indtastes nye datapunkter, som vi håndterer sikkert og effektivt. Derudover håndterer vi også dataindtastning, hvor det kræver mange gentagne indtastninger i dokumenter eller systemer.

Ud fra et totaløkonomisk perspektiv tager vi altid højde for mikset af RPA og den manuelle praksis, for at opnå den billigste, hurtigste, bedste og mest fejlfrie fremgangsmetode

Vi håndterer bl.a.:

 • oprettelse af borgere i nye IT-systemer
 • indtastning af data
+

Datasortering

Vi sorterer både digitale og fysiske dokumenter fra forskellige datakilder. Vi løser opgaver, hvor det kræver et skarpt blik for detaljer, og hvor man ikke går på kompromis med kvaliteten. Vores IT-konsulenter har en særlig evne til at holde præcisionen og effektiviteten, uanset om det er dokument nr. 1 eller nr. 10.000.

Vi håndterer bl.a.:

 • sortering af dokumenter efter sorteringskriterier digitalt og fysisk
 • registrering af metadata fra de forskellige kategorier
 • sortering af dubletter fra forskellige datakilder

Datavalidering

Når der er behov for at træne algoritmer med valideret datainput, er vores IT-konsulenter de helt rette til opgaven. Vi løser opgaver, hvor der er behov for nøjagtighed og høj effektivitet. Derudover håndterer vi opgaver, hvor flere databaser skal sammenlægges, og hvor der ofte er datauoverensstemmelser og dubletter.

Vi håndterer bl.a.:

 • datainput til algoritmer
 • validering af datapunkter i dokumenter
 • kvalitetssikring af dokumenters indhold
 • sammenkædning af enheder fra forskellige dokumentkilder

Scanning og digitalisering

Vi har stor erfaring med dokumentscanning af alle typer papirer og tegninger, som scannes med helt op til 600 DPI. Vi har de optimale teknologier og kompetencer til at hjælpe jer med at digitalisere jeres arkiver og dokumenter. Vi tilbyder en totalløsning, så vi minimerer jeres ressourceforbrug.

Vi tilbyder:

 • rådgivning og opbygning af digital systematik
 • modtagelse med sikker fragt af hele jeres arkiv
 • sikker opbevaring af jeres arkiv under arbejdet
 • effektiv procedure for hastesager
 • optimal persondatasikkerhed, herunder overholdelse af GDPR-krav
 • kategorisering af dokumenter
 • scanning til ftp eller upload til jeres eget system
 • OCR-scanning
 • oprettelse af metadata for at muliggøre søgbarhed
 • makulering og certificeret bortskaffelse
Q

Datarensning/datavask

For at leve op til retningslinjer og lovgivning er der behov for, at der ikke findes GDPR-stridig information i jeres data. Vi screener og sletter for disse, så jeres data er compliant og data-ajourført.

Vi håndterer bl.a.:

 • kvalitetssikring af data
 • rensning af ulovlige data i offentligt tilgængelige dokumenter, fx CPR numre.
 • opdatering af data
A

Datakonvertering og migrering

Skal jeres systemer udfases og erstattes af et nyt system, kræver det oftest en konvertering. Datakonvertering er også en vigtig del af en systemmigrering ved nye systemudgivelser.

Baseret på en totaløkonomisk betragtning, bl.a. baseret på datamængde og kompleksitet, planlægger vi det bedste miks af robuste robotter og manuelle kompetencer, for at proceseffektivisere og for at undgå fejlkilder i konverteringen.

Vi sikrer, at jeres konverterede data kan bruges i et andet system, hvor der ikke er plads til fejlkilder. På den måde kan I berige jeres data med nye data fra andre systemer.

Vi håndterer:

 • datakonverteringen
 • kvalitetssikring af datagrundlaget før og efter datamigrering
 • automatiseret (RPA) og manuel migrering af data
 • overførsel af ”skæve data”
 • overførsel af historiske data
 • optimal sikkerhed, herunder overholdelse af GDPR-krav