Det er nu, at virksomhederne skal komme ind i rekrutterings-kampen

Mangel på arbejdskraft og måling på social rummelighed er den nye virkelighed for virksomhederne. – Det er ikke et sekund for sent, at virksomheder udvider deres forståelse af fremtidens medarbejdere, siger Kim Staack Nielsen, chairman, Dansk HR

Situationen kan ridses kort op for virksomheder, når det kommer til rekruttering af fremtidens arbejdskraft. De skinbarlige tal viser, at arbejdsløsheden er sølle én procent fra det laveste niveau i snart femten år. Samtidig er der pres på virksomhederne for at tage større socialt ansvar, når de ansætter. Således er det et lovkrav fra EU, at store virksomheder i ESG-rapporter skal dokumentere deres evne til social ansvarlighed.

Alt sammen understreger det vigtigheden af, at virksomheder for alvor begynder at åbne for rekruttering af medarbejdere, der ligger udenfor det såkaldte normalområde.

– Tidens tendens viser, at virksomheder udvider deres forståelse af fremtidens medarbejdere, fastslår Kim Staack Nielsen, chairman, Dansk HR, der et videnscenter for landets HR-afdelinger.

Dansk HR havde for nylig inviteret Special Minds IT til at give et oplæg om, hvordan mennesker med autismeprofil finder vej til arbejdsmarkedet. Et oplæg, der flugter med budskabet fra Kim Staack Nielsen:

– Kravene om, at virksomhederne bidrager aktivt til skabelsen af det rummelige arbejdsmarked, er allerede nu så udtalte, at virksomheder, som sætter profit over organisationen, kommer til at løbe ind i problemer, siger han.

Ud af stagnation  

Kim Staack Nielsen har årtiers erfaring som rådgiver og foredragsholder indenfor HR, han er forfatter til bøger om personalerekruttering, jobsøgning og ledelse og er desuden en hyppigt anvendt stemme i danske medier, når det gælder spørgsmål om personaleledelse.

– Det interessante er, at virksomheder tidligere har vist og praktiseret den form for rummelighed, som der er brug for i dag, siger Kim Staack Nielsen og tegner et historisk billede:

– Op gennem 1900-tallet var det kutyme i mange virksomheder, at man tog vare på lokale borgere ved at give dem et arbejde. I 1960’erne kom så en udvikling i retning af det, vi i dag kalder flexarbejdere, hvor virksomhederne begyndte at se udover de traditionelle ansættelser og fandt det naturligt at tage folk ind med nedsat arbejdskraft. Den udvikling holdt faktisk helt frem til finanskrisen i 2008, hvorefter udviklingen stagnerede, siger Kim Staack Nielsen og tilføjer:

– Det er en stagnation, som vi nu skal ud af.

 

 

Åbenlys fordel  

Ifølge Kim Staack Nielsen står virksomhederne derfor i dag med en stor opgave, hvor de igen skal til at forstå værdien i at arbejde med rekruttering af medarbejdere med forskellige udfordringer.

– Ét er, at det flugter med FN’s verdensmål og selve idéen om, at mennesker med for eksempel et handicap hører til på arbejdsmarkedet. Noget andet er, at det bliver et krav til virksomhederne, siger Kim Staack Nielsen og nævner som eksempel, at virksomheder ser ind i fremtid, hvor de vil blive spurgt til deres ESG-regnskab, når de går i banken for at låne penge.

– Vi kommer til at se et øget fokus på, at livet som virksomhed ikke kun handler om at tjene penge, men også om at være bæredygtig og vise social ansvarlighed. Det positive er, at det ikke kun er et ansvar, men også en åbenlys fordel, siger Kim Staack Nielsen og slutter:

– Mennesker, der for eksempel har autisme, har samtidig nogle helt særlige kompetencer, som er til gavn for virksomhederne. Men det kræver, at virksomhederne kommer overens med frygten for det ukendte og udvider deres forståelse af fremtidens medarbejder.

Flere nyheder og presseomtaler  ›