Special Minds IT og Inklusio melder sig ind i kampen for digital inklusion

Virksomhederne Inklusio og Special Minds IT taler begge om det perfekte match, når det gælder deres nyligt indgåede samarbejde, som skal bidrage til at skabe en mere inkluderende digital verden.

Selvom digitaliseringen buldrer derudaf, så er der fortsat en stor gruppe mennesker – personer med fysiske og psykiske handicap, svagtseende, døve, ældre osv. – som ikke bliver tænkt med, når digitale services og design bliver udviklet. Undersøgelser viser, at butikker, banker og offentlige myndigheder i dag udelukker omtrent hver femte kunde eller bruger fra deres digitale platforme på grund af eksempelvis dårlig læsbarhed eller uforståelige ikoner.

Det skal der nu rettes op på.

EU har vedtaget et såkaldt webtilgængelighedsdirektiv, som i Danmark er indført som Lov om webtilgængelighed, og som blandt andet betyder, at samtlige offentlige hjemmesider skal være tilgængelige for alle senest i september 2020.

Sammen med konsulentvirksomheden Inklusio er Special Minds IT med, når der skal testes webtilgængelighed og gives forslag til løsninger og indhold.

– Digital inklusion ligger godt i tråd med den måde, vi arbejder på i Special Minds IT, og som blandt andet binder an til FN’s verdensmål, siger Orla Pedersen, erhvervschef hos Special Minds IT og nævner verdensmål nr. 10, der handler om at mindske uligheden i samfundet.

– Det er op mod hver femte, der har udfordringer med offentlige websteder og digitale løsninger, netbanker, bestilling af billetter på nettet osv., fortsætter han.

Enestående mulighed

Han peger på, at IT-konsulenterne hos Special Minds IT er mennesker med en autismeprofil, der gør, at visse digitale løsninger kan virke udfordrende. For eksempel hvis det er tale om et webprodukt eller en webløsning, hvor der er indbygget nedtælling for at få folk til at foretage et hurtigt køb. Det kan for mennesker med autisme fremkalde en stressreaktion.

– Set i lyset af, at vi har nogle IT-konsulenter, som på den ene side selv er en del af målgruppen, der risikerer at blive digitalt ekskluderet, men som på den anden side har nogle enestående kompetencer indenfor test og analyse, er det en fantastisk mulighed, at vi nu kan komme til at arbejde med digital inklusion, siger Orla Pedersen og understreger, at det er i kraft af et nyligt etableret samarbejde med Inklusio, at muligheden overhovedet er opstået.

– Inklusio rådgiver og uddanner virksomheder og offentlige myndigheder indenfor digital inklusion samt hjælper dem med at implementere det i praksis. Vi er stolte af at komme med på holdet på det tekniske niveau, siger Orla Pedersen.

Aalborg Kommune var bindeleddet

At Inklusio og Special Minds overhovedet har fundet hinanden, skyldes Aalborg Kommunes Startup Club – rådgivning til iværksættervirksomheder, der forudså det gode match og oprettede kontakten mellem de to virksomheder.

– For os er det et perfekt match, at vi har fået et samarbejde i gang med Special Minds IT. Hvor vi fokuserer på strategisk og organisatorisk rådgivning, kommer de med de tekniske kompetencer til at teste og forbedre de digitale løsninger, så der opnås størst mulig webtilgængelighed, siger Stein Erik Skotkjerra, stifter af Inklusio. Han oplever lige nu stor efterspørgsel efter professionelle kompetencer indenfor området og er glad for den store kapacitet, Special Minds IT kan bidrage med.

De rette kompetencer

Inklusio, der blev stiftet i januar 2020, og som består af konsulenter med mere end 10 års erfaring på området, arbejder med virksomheder og kommuner på ledelsesniveau over hele landet med det formål at udvikle de rette løsninger, så målene om øget webtilgængelighed bliver nået til tiden.

– Det kan for eksempel ske i form af projektledelse, kurser og workshops eller helt praktisk hjælp til at forstå, prioritere og løse de udfordringer der opstår. Generelt handler det om rådgivning i, hvilke konkrete løsninger og tiltag, der skal til for at opnå bedre tilgængelighed for alle, siger Stein Erik Skotkjerra og peger på et særligt vigtigt område, der skal løses af Special Minds:

– I selve analyse- og testfasen bliver det i høj grad Special Minds IT, som kommer på banen, siger Stein Erik Skotkjerra.

Orla Pedersen ser frem til samarbejdet:

– Inklusio besidder en helt unik indsigt i området, og de har de rigtige kompetencer til strategisk rådgivning af kunderne, når det fra starten drejer sig om at få indbygget webtilgængelighed og digital inklusion i løsningerne. Inklusio er optaget af at forbedre de digitale løsninger – helt ligesom vi er optaget af kvalitetsforbedringer. Derfor er Inklusio den perfekte samarbejdspartner for os.

{

Generelt handler det om rådgivning i, hvilke konkrete løsninger og tiltag, der skal til for at opnå bedre tilgængelighed for alle

Stein Erik Skotkjerra, Inklusio

{

Inklusio besidder en helt unik indsigt i området, og de har de rigtige kompetencer til strategisk rådgivning af kunderne, når det fra starten drejer sig om at få indbygget webtilgængelighed og digital inklusion i løsningerne. Inklusio er optaget af at forbedre de digitale løsninger – helt ligesom vi er optaget af kvalitetsforbedringer. Derfor er Inklusio den perfekte samarbejdspartner for os.

Orla Pedersen, Special Minds IT

Digital inklusion

EU har besluttet, at samtlige myndigheder senest den 23. september 2020 skal sikre, at websteder er til tilgængelige for borgere med forskellige handicaps. Og fra 2021 gælder kravene også til at gælde mobilapplikationer.

Tag fat i os

Digital inklusion er et af de områder, hvor kompetencerne hos Special Minds IT-konsulenter kommer til sin ret.
Men vi kan så meget andet også. Hvis du er nysgerrig på, hvad vi kan gøre for dig, er vi tilgængelige lige her:

Lisette Vilslev
Salgs- og marketingchef

Email: lisv@specialminds.dk
Tel: 61 70 30 65

Stein Erik Skotkjerra
CEO & Co-Founder, Inklusio ApS

Tel: 26 34 34 55
ses@inklusio.dk
www.inklusio.dk

Har I styr på EU’s nye krav om webtilgængelighed?

Lever jeres PDF’er op til de nye lovkrav om webtilgængelighed?